5 músicas de Naruto no piano

Lord Vinheteiro toca 5 entre as aberturas mais famosas do anime Naruto.


Lista de temas:
Asian Kung-Fu Generation - Haruka Kanata (Naruto - 2ª temporada)
Ikimono Gakari - Blue Bird (Naruto Shippuden - 3ª temporada)
Flow - Go!!! (Naruto - 4ª temporada)
Motohiro Hata - Toumei Datta Sekai (Naruto Shippuden - 7ª temporada)
7!! - Lovers (Naruto Shippuden - 9ª temporada)